Personvern

Denne policyen for innsamling og behandling av personopplysninger beskriver hvordan Lampeland Hotell behandler personopplysninger. Med denne personvernregelen oppfyller vi vår plikt til å informere deg som registrert om måten vi behandler dine personlige data.

Innsamling av personopplysninger

Når du besøker og bruker vår hjemmeside/app, behandler vi personopplysninger om deg ved å bruke informasjonskapsler. Disse dataene brukes til å forbedre nettstedet vårt, brukeropplevelsen og for å utføre kundestøtte. Vi behandler også dine personopplysninger når du bruker funksjoner på nettstedet vårt, for eksempel å registrere deg for våre nyhetsbrev, sende oss data eller be om informasjon om ett eller flere av våre tjenester, når du søker på hotell og når du bekrefter en hotellbooking.

Personopplysningene vi behandler er:

IP- Adresser
Navn, adresser, e-postadresser og annen identitetsinformasjon (f.eks. telefonnummer) Informasjon angående hotellsøk og hotellbookinger via vår webside / app.

Personopplysningene vi behandler vil normalt være av ikke-sensitiv karakter.

Vi kan bruke dine personlige data til følgende formål:

Å tilby våre tjenester: Hvis du foretar et hotellsøk eller en bestilling, behandler vi personopplysninger for å kunne tilby våre tjenester. Vi kan dele personopplysningene med andre, for eksempel våre hotellpartnere, i tilfelle du foretar en bestilling. I forbindelse med en transaksjon kan vi også kontakte deg som en del av våre kundetilfredshetsundersøkelser eller for markedsundersøkelsesformål. Vi bruker også personopplysningene for å håndheve våre rettigheter overfor våre partnere.

Personliggjøring av opplevelsen din på nettstedet vårt: Vi kan bruke personopplysninger vi samler inn om deg for å gi deg en personlig opplevelse på nettstedet vårt, for eksempel å gi deg innhold som du kan være interessert i og gjøre navigering på nettstedene våre enklere.

Markedsføring: Personopplysningene du oppgir samt personopplysningene vi har samlet om deg indirekte, kan brukes av oss til direkte markedsføringsformål. Før vi gjør det, vil vi imidlertid innhente ditt spesifikke samtykke til å bruke dine personopplysninger på denne måten. Du kan når som helst velge å ikke motta markedsføringsmateriell fra oss ved å følge avmeldingsinstruksjonene som er inkludert i hver e-post du kan motta, ved å indikere det når vi kontakter deg, eller ved å kontakte oss direkte.

Informasjonsdeling: Vi overfører også data til databehandlerne våre. Vi deler ellers ikke personopplysninger med tredjepart, bortsett fra kravet om å dele dine personopplysninger som lovpålagt, og når vi med rimelighet mener at deling er nødvendig for å: beskytte rettighetene eller eiendommen, våre forretningspartnere, leverandører, kunder eller andre når vi har rimelig grunn til å tro at slike rettigheter eller eiendommer har blitt eller kan bli berørt. I tillegg forbeholder vi oss retten til å dele dine personopplysninger som loven krever, og når vi mener at deling av data er nødvendig for å beskytte våre rettigheter, eller andres rettigheter, eller for å etterkomme en rettslig prosess, rettskjennelse eller juridisk prosess som serveres på vår hjemmeside.

Mobilapper og bruk av personopplysninger i forhold til sosiale medier: Vi kan gjøre tilgjengelige mobilapplikasjoner tilgjengelig for nedlasting fra forskjellige markedsplasser for mobilapplikasjoner. Vi kan også tilby sosiale dataverktøy direkte eller indirekte for å muliggjøre deling og samarbeid på nettet mellom medlemmer som har registrert seg for å bruke dem. Disse kan omfatte fora, wikier, blogger og andre sosiale medier-plattformer. Når du laster ned og bruker disse applikasjonene eller registrerer deg for å bruke disse sosiale dataverktøyene, kan det hende du blir bedt om å oppgi visse personopplysninger. Disse applikasjonene og verktøyene kan inkludere personvernerklæringer med spesifikk informasjon om deres innsamlings- og håndteringspraksis. Les disse tilleggsuttalelsene for å forstå hva verktøyene og applikasjonene kan gjøre. Alt innhold du legger ut, for eksempel bilder, informasjon, meninger eller annen type personopplysninger som du gjør tilgjengelig for andre deltakere på disse sosiale plattformene eller applikasjonene, er ikke underlagt denne personvernpolitikken. Snarere er slikt innhold underlagt vilkårene for bruk av disse applikasjonene eller plattformene, og eventuelle tilleggsretningslinjer og personverninformasjon gitt i forhold til deres bruk, samt prosessen der du kan fjerne innholdet ditt fra slike verktøy eller få hjelp til å gjør det. Henvis til dem for bedre å forstå dine, våre og andre parters rettigheter og plikter med hensyn til slikt innhold. Du må være klar over at innholdet du legger ut på slike sosiale databehandlingsplattformer kan gjøres bredt tilgjengelig for andre.

Hotellpartnere: Når du foretar en hotellbooking, inngår du en avtale direkte med hotellet du bestiller. Et slikt hotell vil være datakontroller for all informasjon som er innhentet av dem i forbindelse med din bestilling. Disse hotellene vil ha personvernerklæringer med spesifikk informasjon om deres innsamlings- og håndteringspraksis. Les utsagnene for å forstå hvilken behandling de vil utføre. De vil kanskje også stole på behandlingen sin på samtykke eller avtale. All informasjon innhentet av hotellene, direkte eller indirekte, er ikke underlagt denne personvernregelen.

Juridisk grunnlag for behandling av personopplysninger: Når du besøker nettstedet vårt, er grunnlaget for behandlingen av dine personopplysninger at det er nødvendig for oss for å forfølge våre legitime interesser for å forbedre nettstedet og kundeopplevelsen, jfr. Europaparlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 av 27. april 2016 om beskyttelse av fysiske personer med hensyn til behandling av personopplysninger og om fri bevegelse av slike data (General Data Protection Regulation) som ble inngått ikrafttredelse 24. mai 2016 og vil gjelde fra 25. mai 2018 (“GDPR”), artikkel 6 (1) f.

Når vi behandler personopplysninger for å tilby våre søke- og bookingtjenester, kan grunnlaget for behandlingen være at det er nødvendig for utførelse av en kontrakt hvor du er part jfr. GDPR artikkel 6 (1) b eller er nødvendig for den grunnleggende berettigede interesse som vi forfølger for å tilby våre tjenester, jfr. GDPR artikkel 6 (1) f.

I tillegg til det ovennevnte, kan vi behandle dine personopplysninger for sporing og profilering for formål med direkte markedsføring, atferdsannonsering, stedsbasert reklame og / eller sporingsbasert digital markedsundersøkelse, eller hvis du abonner på nyhetsbrev og annet markedsføringsmateriell. I disse tilfellene er grunnlaget for denne behandlingen GDPR, artikkel 6 (1) a, eller artikkel 9 (1) a.

Vi tror ikke nettstedet vårt appellerer til barn, og er heller ikke rettet mot barn under 16 år. Vi tror ikke bevisst samle inn personopplysninger fra personer under 16 år. Hvis du er en forelder til et barn under 16 år, og du mener at barnet ditt har gitt oss informasjon om seg selv, kan du kontakte oss.